Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών που χρειάζεται μια κατοικία για την ασφαλή, εύρυθμη, ποιοτική και ενεργειακά αναβαθμισμένη λειτουργία της.

Σε άμεση συνεργασία με τον κάθε ιδιοκτήτη μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών της κατοικίας του, με σκοπό την εξασφάλιση της ποιοτικής και ενεργειακής αναβάθμισής της. Με την εξειδικευμένη γνώση και την πολυετή εμπειρία μας μπορούμε να προσφέρουμε την καλύτερη και πιο οικονομική σχέση ενεργειακής απόδοσης προς το κόστος εργασιών (value for money).

Ενδεικτικά έργα

  • Τρεις διώροφες κατοικίες στους Θρακομακεδόνες (Vector ATE).

  • Τετραώροφο ενεργειακό συγκρότημα κατοικιών στο Γκάζι (Κατασκευαστική Θεσσαλίας).

  • Πενταώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Μαρούσι (Μπλέτσας και συνεργάτες).

  • Συγκρότημα 4 τετραώροφων πολυκατοικιών στη Βάρκιζα (Μπλέτσας και συνεργάτες).

  • Πενταώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Ερυθραία.

  • Μηχανολογικές εργασίες (ύδρευσης, αποχέτευσης, γεωθερμίας) σε τέσσερις διώροφες κατοικίες με υπόγεια στην Εκάλη (Άνοιξη Ο.Ε.).

  • Μηχανολογικές εργασίες (ύδρευσης, αποχέτευσης, γεωθερμίας) σε τετραώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βούλα, με τρία υπόγεια (Άγιος Μάμας Α.Ε.).