Ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγκαταστάσεις σε βιομηχανικούς χώρους, ξενοδοχεία και κατοικίες στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης που εξασφαλίζουν εύρυθμη, ποιοτική και αποδοτική (σε ενέργεια και κόστος) λειτουργία τους.

Ενδεικτικά έργα

  • Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας για θέρμανση-ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ξενοδοχεία (Σκιάθος Princess, Marpounta Village).

  • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για θέρμανση-ψύξη, με τη χρήση Fan Coil, και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε διαμέρισμα στη Ν. Σμύρνη.

  • Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για θέρμανση, δροσισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ενδοδαπέδιο σύστημα σε διαμέρισμα στην Κηφισιά.