πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντλίες θερμότητας και το φυσικό αέριο μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο πατώντας παρακάτω.

Λήψη

Οργανωτικό τμήμα, το οποίο ασχολείται με την οργάνωση της επιχείρησης, τα οικονομικά (πληρωμές, κοστολογήσεις κλπ.), την επικοινωνία με τους πελάτες, τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών και τον ευρύτερο προγραμματισμό της επιχείρησης.

Τεχνικό τμήμα, το οποίο ασχολείται με τις γενικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τις μελέτες εγκατάστασης και τις τεχνικές λύσεις.