Κτηριακά Εργα

Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν τις εργασίες ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης και πυρόσβεσης σε κτηριακά συγκροτήματα (κατοικίες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, γραφεία κλπ.) με τη χρήση και εφαρμογή όλων των σύγχρονων και ενδεδειγμένων μεθόδων εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Εργα

Ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγκαταστάσεις σε βιομηχανικούς χώρους, ξενοδοχεία και κατοικίες στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης που εξασφαλίζουν εύρυθμη, ποιοτική και αποδοτική (σε ενέργεια και κόστος) λειτουργία τους.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Εργα

Εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πεπιεσμένου αέρα, κλιματισμού σε βιομηχανικά κτήρια.

Διαβάστε περισσότερα